Хирагана ВА 「わ」

Хирагана ВА

Хирагана ВА порядок штрихов

Хирагана ВА

Слова в состав которых входит хирагана ВА 「わ」

 • あわ(泡): пена
 • いいわけ(言い訳): Оправдание
 • うつわ(器): сосуд
 • いわ(岩): скала
 • おわる(終わる): конец
 • かわ(川): река
 • にわ(庭): сад
 • わかい(若い): молодой
 • わがまま : баловство
 • わさび(山葵): Васаби 
 • わたあめ(綿飴): Сахарная вата

Оставьте комментарий